Як налаштувати Mi Wi Fi Amplifier без Mi-роутера?

30 Листопад 2015

Коментарі:

23
 30 Листопада, 2015
 23

Компанія Xiaomi випускає безліч корисних пристроїв, серед яких є зовсім невеликі, але потужні і необхідні гаджети. Один з них – подовжувач Wi Fi сигналу Mi Wi Fi Amplifier.
Згідно специфікаціям і запевненням виробника, цей маленький пристрій здатний підсилювати сигнал від роутера в два рази. Чи так це – ви дізнаєтеся з цієї статті.

Mi Wi Fi Amplifier працює з іншими роутерами! І сьогодні ви дізнаєтеся як.

USB Wifi_zpsupaz7xbu

Пристрій дуже простий у використанні, його навіть не потрібно налаштовувати.

Після розпакування, зніміть захисну кришку з короткою рухомої частини підсилювача. Під кришкою виявиться роз’єм USB.

Якщо у вас є Mi router, то настройка подовжувача проста. Потрібно вставити Mi Wi Fi Amplifier в USB порт роутера. Миготливий жовтий індикатор зміниться миготливим синім. Це означає, що йде настройка. Підсилювач скопіює налаштування роутера і налаштує себе відповідним чином. Після того, як синій індикатор перестав блимати і почав горіти постійно, потрібно від’єднати підсилювач від роутера і увіткнути його в USB порт зарядного пристрою або комп’ютера в тому місці, де ви бажаєте посилити сигнал.

150610-xiaomi-mi-wifi- amplifier-02

У списку джерел Wi Fi у ваших пристроях з’явиться ще одна мережа з назвою вашої мережі і суфіксом _plus. Наприклад, якщо назва вашої Wi Fi мережі My-net, то з’явиться мережа My-net_plus. Потрібно з’єднатися з нею, ввести пароль і продовжувати роботу.

Це так, якщо у вас є Mi Wi Fi router.

А тепер, увага: настройка Mi Wi Fi Amplifier без Mi Wi Fi router .

Розпаковуєте пристрій, знімаєте захисну кришку і вставляєте в USB порт зарядного пристрою або комп’ютера в будь-якому місці в зоні покриття сигналом вашого роутера.

wifibust11

Потім завантажуєте з нашого сайту додаток Mi Smart Home на свій Андроїд смартфон. Увага! У вас повинен бути зареєстрований Mi-аккаунт !

Завантажити додаток на смартфон зараз!

static_qr_code_without_logo

Після установки додатку, запускаєте його. Додаток запросить вас увійти в Mi-аккаунт і потім покаже прив’язані до смартфону пристрої “Розумного будинку”. У цьому списку цілком може з’явитися невідомий пристрій з назвою китайською мовою. Так, це ваш підсилювач, але спочатку ігноруйте його і натисніть на кнопку з хрестиком у правому верхньому куті екрану програми.

Відбудеться пошук пристроїв і в списку знову з’явиться новий пристрій з назвою на китайській мові і буквами Wi Fi в ньому. Натискайте на нього і копіюйте налаштування вашої мережі. При цьому на пристрої жовтий миготливий індикатор зміниться синім миготливим. Після завершення налаштування (це може тривати близько 5 хвилин, підсилювач може нагрітися), синій індикатор перестане блимати і загориться постійно.

У додатку можна буде подивитися, чи працює мережа, натиснувши на пристрій і побачити таку красиву картинку. Що означають написи, я не знаю, перемикач краще не чіпати, у мене при його включенні відвалилася мережа підсилювача.

Від’єднуйте Mi Wi Fi Amplifier і підключайте його в зарядний пристрій в тому місці, де вам потрібно посилити сигнал Wi Fi.

На налаштуваннях Wi Fi свого смартфона знайдіть нову мережу. Вона матиме назву вашої мережі з суфіксом _plus. Наприклад, якщо назва вашої Wi Fi мережі My-net, то з’явиться мережа My-net_plus.

Єднайтеся з нею і працюйте. Надалі пристрій сам підключиться при будь-якій зміні його положення або перезавантаження смартфона, планшета або ноутбука.

Тепер що стосується збільшення потужності сигналу. Ось кілька графіків.

Мережа Autopilot – роутер TP Link, що знаходить на відстані 4 метрів від смартфона.

Мережа Autopilot_plus – Wi Fi Amplifier, що знаходиться на відстані 12 метрів і за двома стандартними залізобетонними стінами квартири. Тобто, сигнал другої мережі проходить 24 метри і 4 залізобетонних стіни. Ось їх співвідношення.

Варто відзначити, що при підвищенні потужності випромінювання падає швидкість з’єднання. Тобто Mi Wi Fi Amplifier підсилює сигнал, але уповільнює передачу даних.

CHH943ZXIAAosdk

В іншому – це прекрасний пристрій, який просто зобов’язане бути в кожному будинку або офісі зі складною конфігурацією, де є “сліпі зони” Wi Fi.

Русская версия

Компания Xiaomi выпускает множество полезных устройств, среди которых есть совсем небольшие, но мощные и необходимые гаджеты. один из них – удлинитель Wi Fi сигнала Mi Wi Fi Amplifier.
Согласно спецификациям и заверениям производителя, это маленькое устройство способно усиливать сигнал от роутера в два раза. Так ли это – вы узнаете из этой статьи.

Mi Wi Fi Amplifier работает с другими роутерами! И сегодня вы узнаете как.

USB Wifi_zpsupaz7xbu

Устройство легко в использовании, его даже не нужно настраивать.

После распаковки, снимите защитную крышку с короткой подвижной части усилителя. Под крышкой обнаружится разъем USB.

Если у вас есть Mi router, то настройка удлинителя проста. Нужно вставить Mi Wi Fi Amplifier в USB порт роутера. Мигающий желтый индикатор сменится мигающим синим. Это означает, что идет настройка. Усилитель скопирует настройки роутера и настроит себя соответствующим образом. После того, как синий индикатор перестал мигать и начал гореть постоянно, нужно отсоединить усилитель от роутера и воткнуть его в USB порт зарядного устройства или компьютера в том месте, где вы желаете усилить сигнал.

150610-xiaomi-mi-wifi-amplifier-02

В списке источников Wi Fi в ваших устройствах появится еще одна сеть с названием вашей сети и суффиксом _plus. Например, если название вашей Wi Fi сети My-net, то появится сеть My-net_plus. Нужно соединиться с ней, ввести пароль и продолжать работу.

Это так, если у вас есть Mi Wi Fi router.

А теперь, внимание: настройка Mi Wi Fi Amplifier без Mi Wi Fi router.

Распаковываете устройство, снимаете защитную крышку и вставляете в USB порт зарядного устройства или компьютера в любом месте в зоне покрытия сигналом вашего роутера.

wifibust11

Затем скачиваете с нашего сайта приложение Mi Smart Home на свой Андроид смартфон. Внимание! У вас должен быть зарегистрирован Mi-аккаунт!

Скачать приложение на смартфон прямо сейчас!

static_qr_code_without_logo

После установки приложения, запускаете его. Приложение потребует войти в Mi-аккаунт и затем покажет привязанные к смартфону устройства “Умного дома”. В этом списке вполне может появиться неизвестное устройство с названием на китайском языке. Да, это ваш усилитель, но вначале игнорируйте его и нажмите на кнопку с крестиком в правом верхнем углу экрана приложения.

Screenshot_2015-11-29-17-48-38_com.miui.home

2015-11-29 15.48.49-2

Произойдет поиск устройств и в списке снова появится новое устройство с названием на китайском языке и буквами Wi Fi в нем. Нажимайте на него и копируйте настройки вашей сети. При этом на устройстве желтый мигающий индикатор сменится синим мигающим. После завершения настройки (это может продолжаться около 5 минут, усилитель может нагреться), синий индикатор перестанет мигать и загорится постоянно.

Screenshot_2015-11-29-17-48-48_com.xiaomi.smarthome

В приложении можно будет посмотреть, работает ли сеть, нажав на устройство и увидеть такую красивую картинку. Что означают надписи, я не знаю, переключатель лучше не трогать, у меня при его включении отвалилась сеть усилителя.

Screenshot_2015-11-29-17-48-59_com.xiaomi.smarthome

Отсоединяйте Mi Wi Fi Amplifier и подключайте его в зарядное устройство в том месте, где вам нужно усилить сигнал Wi Fi.

На настройках Wi Fi своего смартфона найдите новую сеть. Она будет иметь название вашей сети с суффиксом _plus. Например, если название вашей Wi Fi сети My-net, то появится сеть My-net_plus.

Соединяйтесь с ней и работайте. В дальнейшем устройство само подключится при любом изменении его положения или перезагрузке смартфона, планшета или ноутбука.

Теперь что касается увеличения мощности сигнала. Вот несколько графиков.

Сеть Autopilot – роутер TP Link, находящий на расстоянии 4 метров от смартфона.

Screenshot_2015-11-29-17-34-02_de.android.wifiscanner

Сеть Autopilot_plus – Wi Fi Amplifier, находящий на расстоянии 12 метров и за двумя стандартными железобетонными стенами квартиры. То есть, сигнал от усилителя проходит 24 метра и 4 железобетонных стены. Вот их соотношение.

Screenshot_2015-11-29-17-33-34_de.android.wifiscanner

Screenshot_2015-11-29-17-30-40_de.android.wifiscanner

Screenshot_2015-11-29-17-28-52_com.farproc.wifi.analyzer

Стоит отметить, что при повышении мощности излучения падает скорость соединения. То есть Mi Wi Fi Amplifier усиливает сигнал, но замедляет передачу данных.

CHH943ZXIAAosdk

В остальном – это прекрасное устройство, которое просто обязано быть в каждом доме или офисе со сложной конфигурацией, где есть “слепые зоны” Wi Fi.

Коментарі

 1. Serg сказав:

  Не работает, когда сеть открыта и не имеет шифрования, просто не видит ее. Получается, что на отдыхе или в кафе, где сеть не защищена паролем, эта штука просто бесполезна.

  • Сергей сказав:

   Подтверждаю. К незапароленым сетям подключиться невозможно.

  • Михайло сказав:

   Mi wifi repeater 2 перестал обновляться. подскажите – обязательно ли обновление? И как обновить.
   Еще вопрос- вначале дом подключали к Китаю, теперь новые устройства подключаются к Украине. Но между собой не переключаются. Подскажите, пожалуйста, Как их объединить.

   • Mi-Yuri сказав:

    В Украине серверов Сяоми нет. Подключается к Европе или к Амазону. В общем, разницы нет. Главное, чтобы работало все корректно.
    А насчёт репитера, возможно, закончился срок его поддержки, возможно, изменился режим обновлений, как в смартфонах. Главное – работа без ошибок. Обновление и соединение с серверами – технические детали производителя, которые он может менять без предупреждения. И повлиять на это не может никто.

 2. Андрей сказав:

  я вообще через это приложение не могу его найти!!!! Для чего это приложение вообще создано??? и оно на английском языке.

 3. Сергей сказав:

  Очень важно: Имя WiFi сети не должно содержать пробелы, как например было у меня: “Zoomik Ink.” поменял на “Zoomik” и все получилось.

 4. Евгений сказав:

  Вечером пришел с Китая Mi Wi Fi Amplifier 2. Проблема началась сразу при подключении его к стороннему роутеру Dlink – делаю все по инструкции, доходит до 90% и пишет что по таймауту отвалилось, долго перезапускал, ждал когда дойдет до 100%, так и не дошло, сброс настроек так же не решал проблему, начал искать в интернете информацию – нашел что бывает такое – не доходит до 100%, но при этом все работает, проверил – действительно работает. Начал выбирать место для установки. Ну про то что он бьет через 4 железобетонные стены это конечно фантастика, ходил, выбирал место где он будет стоять, через одну железобетонную толком не проходит – все время отваливается, автор статьи наверное не знает чем отличается железобетонная стена от обычной стены, а для пафоса устройства решил возвести обычные стены в ранг железобетонных, но не суть, в общем определил место где работает стабильно и отлично покрывает проблемную комнату. Сегодня утром при подключении к усилителю сразу начались проблемы – телефон подключен, но интернета нет, попробовал переподключиться раз 5 – без толку, хотя сигнал хороший. Вышел, подключился к обычной сети, интернет заработал, переключился обратно на усилитель – теперь начало работать. Некоторое время спустя отправился на работу, звонит отец – включил комп, интернета нет. Сеть есть. Перегружал комп, роутер – ничего не помогает. Только когда отключил усилитель вайфая, тогда перегрузка роутера дала эффект – интернет появился. Такие вот пироги. Я подозреваю возможно в Dlink нужно сделать какие-то дополнительные настройки, уж очень много в нем наворотов, но какие? Информации в интернете так и не нашел… Кто сталкивался – подскажите как быть, комната стоит без интернета…

  • Юрий сказав:

   Перекрытие идет за железобетонную стену? Тогда через два бьет.

   • Вадим сказав:

    Сегодня купил, установил. Бьет через четыре ж/б стены. Ищу как сделать так, чтобы телефон или ноут переключался на самый мощный сигнал. Брал для MI 3 Android TV BOX, все работает. Не думаю, что надо от такого приборчика ожидать спутниковой связи.

 5. Федір сказав:

  Через програму не можу зайти в обліковий запис, хоча на телефоні входить

 6. Nazar сказав:

  Треба щоб в налаштуваннях Mi Home стояв Китай. Програма стає зовсім іншою. І лише тоді знайшло мій xiaomi wifi amplifier pro

 7. Alex сказав:

  Добавьте в Инструкцию реаьлно важный момент , который
  Nazar сказав:
  29.08.2017 о 20:58
  ему спасиба
  цитирую
  >> реба щоб в налаштуваннях Mi Home стояв Китай. Програма стає зовсім іншою. І лише тоді знайшло мій xiaomi wifi amplifier pro

  • Александр сказав:

   Должен быть включен Wi-Fi сети “вашої мережі з суфіксом _plus.”! Блютуз не нужен.

 8. Андрей сказав:

  5.0.10 работает. Даже после последнего март обновления 2018. И выбираете там Европа и все гуд

 9. Роман сказав:

  поможіть мені каже що сеть небезпечна

 10. Андрей сказав:

  Подключаю к родному роутеру – мигает желтая лампочка и все? Через программу тоже не могу найти, даже не предлагает это устройство. Какие варианты?

 11. Валерий сказав:

  Та же беда.моргает жёлтая лампочка и все. Подскажите что делать?

 12. Евгений сказав:

  Подключал репитор к родному роутеру xiaomi 3G – горит жёлтый диод, прибор греется на синий цвет и намека нет.
  Подключил репитор к ПК, появился репитор с приставкой plus. Связь ПК через адаптер с репитор есть, но последний не подключается к сети Wi-Fi роутера. На репиторе продолжает гореть жёлтым цветом и греется.
  Установил на андроид Mi Home, зарегистрировался, репитор определился сразу, связь с роутером установилась так же, а вот с поиском и подключением к сети – проблема, постоянно срывается настройка по времени. Пробовал в настройках вводить и Китай, и Индию, и Тайвань, и Европу – результат один (нет связи с роутером). Это уже второй репитор!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2020 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.