Стабільна прошивка MIUI 6 V6.6.1.0.KHCMICF для Redmi 1S

7 Липень 2015

Коментарі:

2
 7 Липня, 2015
 2

Нарешті вийшла стабільна версія шостої версії прошивки MIUI для Rеdmi 1S. Таким чином “шістка” для останнього пристрою, який працював на MIUI 5, вийшла з режиму “бета” і стала повноцінною прошивкою, здатною оновлюватися “по повітрю”.

Отже, що нового в цій версії прошивки MIUI 6 для Redmi 1S?

 

Оновлення

1. Додана функція сповіщення спалахом про вхідний дзвінок;

2. Доданий ярлик інтерактивної голосової відповіді для Індії;

3. Додана функція сповіщення про спамерські повідомлення;

4. Додана іконка точки доступу (коли вона активна) в рядку стану;

5. Додана іконка зарядки в рядок стану;

6. Підтримка відображення назв віртуальних операторів зв’язку;

7. Управління музикою з екрану блокування;

8. Додано механізм розпізнавання відмінності жесту розблокування від інших жестів;

9. Додано сортування музики за назвою, датою і мовою в розділах “Всі композиції”, “Офлайн” і “Вибране”;

10. Додана можливість ділитися зображеннями погодних умов;

11. Додана анімація переходу під час з’єднання з Wi Fi;

12. Додана функція управління контактами в додатку Пошта;

13. Додана можливість імпорту розкладу будильника з Mi Cloud на інші пристрої.

 

Оптимізація:

 

1. Покращено стиль сторінки СМС-бесіди в додатку Повідомлень;

2. Покращено інтерфейс карти контакту в додатку Повідомлень;

3. Статус доставки повідомлення оновлюється швидше;

4. Прискорено відкриття сторінки управління сповіщеннями;

5. У список музики додані назви альбомів;

6. Розмір обкладинки альбому на сторінці відтворення за замовчуванням невеликий;

7. Звук сповіщення відключений в режимі “Не турбувати”;

8. Додана підтримка докачки листа і вмісту при розриві зв’язку в додатку Пошта;

9. Оптимізована ширина статусного рядка в броузері;

10. Нові події в календарі можуть бути створені без заголовків;

11. Покращена сторінка налаштувань Mi Cloud.

 

Виправлення:

1. Функція “Додати контакт в блокліст” зникала;

2. Іноді функція пошуку в контактах не працювала;

3. Помилка інтерфейсу клавіатури в двухсимочних пристроях;

4. Виліт додатку Контакти після перевірки вмісту СІМ-карти;

5. Додаток Контакти міг не відповідати після виходу з Mi-аккаунта;

6. Виліт додатку Контакти при використанні в пошуку лапок;

7. Виліт або нестабільна робота програми Контакти при видаленні даних СІМ-карти;

8. Контактна інформація в SMS могла відображатися некоректно після перемикання мови;

9. Видалення звукових повідомлень могло призвести до помилки;

10. Контактна інформація на сторінці Розмова у лівому верхньому кутку могла перекриватися;

11. Невідправлені MMS не могли бути відправлені знову;

12. Невідправлені SMS не відправлялися автоматично після відключення режиму “У літаку”;

13. Помилка інтерфейсу при редагуванні одержувача повідомлення;

14. При отриманні MMS не працювала функція вібрації Mi Band;

15. Додаток Повідомлень переставав відповідати, якщо було багато повідомлень про отримання при груповій відправці повідомлень;

16. Іноді повідомлення-слайд-шоу не відправлялися;

17. Іноді довге натискання повідомлення відкривало інший додаток;

18. Іноді Гаусове розмиття було відсутнє при опусканні панелі повідомлень;

19. Іноді інформація про оператора відображалася некоректно для Dual-SIM пристроїв;

20. Іноді Mi Band не розблоковував екран;

21. Іконки зникали при відкритті папок в Mi space;

22. Шпалери головного екрану були збільшені після установки ОТА оновлень;

23. Блоковані додатки робили помилки при попаданні на сторінку Недавні вперше;

24. Іноді превью SD відео були розтягнуті;

25. Іноді кнопка статусу HDR показувала неправильний статус;

26. Коли нові пісні були додані в список відтворення музики, гучність зменшувалася;

27. Після пропуску пісні, тексти пісень показувалися некоректно;

28. Іноді прослуховування локальної музики було в якості потокової;

29. Частина фону сторінки була прозорою;

30. Помилка екрану при вході на сторінку відтворення;

31. Іноді анімація погоди відображалася неправильно;

32. Іноді фон погоди у місті був чорним;

33. Іноді напрямок дощу в анімації не відповідав положенню сенсора гравітації;

34. Іноді відбувався витік ОЗУ, викликаний розповсюдженням зображення погодних умов;

35. Іноді повідомлення про неправильні паролі Wi Fi не показувалося тривалий час;

36. Гальмування при завантаженні мініатюр;

37. Іноді файли не відкривались у файловому експлорері через Wi Fi;

38. IMAP і POP3 аккаунти не дозволяли відкривати додатки в zip форматі;

39. Помилки інтерфейсу при використанні великого шрифту в додатку Пошта;

40. Сповіщення Запис закінчено не зникало при натисканні його для входу в Диктофон;

41. Редагування нагадування могло привести Календар до FC;

42. Іноді стан погоди відображався некоректно в календарі;

43. Помилка відображення при використанні великого шрифту в Годиннику і Калькуляторі;

44. Іноді в сповіщеннях показувалося некоректне значення використання даних;

45. Деякі помилки в Mi Cloud.

Всі помилки виправлені.

 

Завантажити стабільну прошивку MIUI 6 V6.6.1.0.KHCMICF для Redmi 1S можна ТУТ. (Прошивка через рекавері).

Стабільні прошивки англійською мовою. У глобал версії є і російська.

Русская версия

 

Наконец-то вышла стабильная версия шестой версии прошивки MIUI для Rеdmi 1S. Таким образом “шестерка” для последнего устройства, работавшего на MIUI 5  вышла из режима “бета” и стала полноценной прошивкой, способной обновляться “по воздуху”.

Итак, что нового в этой версии прошивки MIUI 6 для Redmi 1S?

 

Обновления:

1. Добавлена функция оповещения вспышкой о входящем звонке;

2. Добавлен ярлык Интерактивного Голосового Ответа для Индии;

3. Добавлена функция оповещения о спамерских сообщениях;

4. Добавлена иконка точки доступа (когда она активна)  в строке состояния;

5. Добавлена иконка зарядки в строку состояния;

6. Поддержка отображения названий виртуальных операторов связи;

7. Управление музыкой с экрана блокировки;

8. Добавлен механизм распознавания отличия жеста разблокировки от других жестов;

9. Добавлена сортировка музыки по названию, дате и языку в разделах “Все композиции”, “Офлайн” и “Избранное”;

10. Добавлена возможность расшаривать изображения погодных условий;

11. Добавлена анимация перехода во время соединения к Wi Fi;

12. Добавлена функция управления контактами в приложении Почта;

13. Добавлена возможность импорта расписания будильника с Mi Cloud на другие устройства.

 

Оптимизация:

 

1. Улучшен стиль страницы СМС-беседы в приложении Сообщения;

2. Улучшен интерфейс карты контакта в приложении Сообщения;

3.  Статус доставки сообщения обновляется быстрее;

4. Ускорено открытие страницы управления оповещениями;

5. В список музыки добавлены названия альбомов;

6. Размер обложки альбома на странице воспроизведения по умолчанию небольшой;

7. Звук оповещения отключен в режиме “Не беспокоить”;

8. Добавлена поддержка докачки письма и содержимого при разрыве связи в приложении Почта;

9. Оптимизирована ширина статусной строки в броузере;

10. Новые события в календаре могут быть созданы без заголовков;

11. Улучшена страница настроек M i Cloud.

 

Исправления:

1. Функция “Добавить контакт в блоклист” исчезала;

2. Иногда функция поиска в контактах не работала;

3. Ошибка интерфейса номеронабирателя в двухсимочных устройствах;

4. Вылет приложения Контакты после проверки содержимого СИМ-карты;

5. Приложение Контакты могло не отвечать после выхода из Mi-аккаунта;

6. Вылет приложения Контакты при использовании в поиске кавычек;

7. Вылет или нестабильная работа приложения Контакты при удалении данных СИМ-карты;

8. Контактная информация в SMS отображаться некорректно после переключения языка ;

9. Удаление звуковых сообщений могло привести к ошибке;

10. Контактная информация на странице разговор левом верхнем углу могла перекрываться;

11. Неотправленные MMS не могли быть отправлены повторно;

12. Неотправленные SMS не отправлялись автоматически после отключения режима “В самолете”;

13. Ошибка интерфейса при редактировании получателя сообщения;

14. При получении MMS не работала функция вибрации Mi Band;

15. Приложение Сообщения переставало отвечать, если было много уведомлений о получении при групповой отправке сообщений;

16. Иногда сообщения-слайд-шоу не отправлялись;

17. Иногда долгое нажатие уведомления открывало другое приложение;

18. Иногда Гауссово размытие отсутствовало при опускании панели уведомлений;

19. Иногда  информация об операторе отображалась некорректно для Dual-SIM устройств;

20. Иногда Mi Band не разблокировал экран;

21. Иконки исчезали при открытии папок в Mi space;

22. Обои главного экрана были увеличены после установки ОТА обновлений;

23. Блокированные приложения совершали ошибки при попадании на страницу Недавние в первый раз;

24. Иногда превью SD видео  были растянуты;

25. Иногда кнопка статуса HDR показывала неправильный статус;

26. Когда новые песни были добавлены в список воспроизведения музыки, громкость уменьшалась;

27. После пропуска песни, тексты песен показывались ошибочно;

28.  Иногда прослушивание локальной музыки производилось в качестве потоковой;

29. Часть фона страницы была прозрачной;

30. Ошибка экрана при входе на страницу воспроизведения;

31. Иногда анимация погоды отображалась неправильно;

32. Иногда фон погоды в городе был черным;

33. Иногда направление дождя в анимации не соответствовало положению сенсора гравитации;

34. Иногда происходила утечка ОЗУ, вызванная расшариванием погодных условий;

35. Иногда сообщение о неправильном пароле Wi Fi не показывалось длительное время;

36. Торможение при загрузке миниатюр;

37. Иногда файлы не открывались в Файловом эксплорере через Wi Fi;

38. IMAP и POP3 аккаунты не позволяли открывать приложения в zip формате;

39. Ошибки интерфейса при использовании большого шрифта в приложении Почта;

40. Оповещение Запись закончена не исчезало при нажатии оповещения для входа в Диктофон;

41. Редактирование напоминания могло привести Календарь к FC ;

42. Иногда состояние погоды отображалось некорректно в календаре;

43. Ошибка отображения при использовании большого шрифта в Часах и Калькуляторе;

44. Иногда в оповещениях показывалось некорректное значение  использования данных;

45. Некоторые ошибки в Mi Cloud.

Все ошибки исправлены.

 

Скачать стабильную прошивку  MIUI 6 V6.6.1.0.KHCMICF для Redmi 1S  можно ЗДЕСЬ. (Прошивка через рекавери).

Стабильные прошивки на английском языке. В глобал версии есть и русский.

Коментарі

 1. LEXX сказав:

  ПОСТАВИЛ НА СВОЮ ГОЛОВУ телефон ПРОСТО В КИРПИЧ !!!!!!

  • Юрий сказав:

   зачем ставили 6-ю прошивку? наверное и версия Андроида не та? уже 7-я прошивка закончилась.

   загружайте фастбут и ставьте последнюю стабильную для фастбута

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2020 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.