29 Квітень 2015

Коментарі:

0
 29 Квітня, 2015
 0

В очікуванні оновлення прошивки MIUI, яке позапланово вийде завтра, розглянемо, як виглядає, налаштовується і працює прошивка MIUI 6 на бюджетному смартфоні Xiaomi 1S.

Пропонуємо вашій увазі вичерпний звіт про використання MIUI 6 на Redmi 1S.

Після установки прошивки, вам запропонують первинну настройку системи.

 

Тут можна обрати мову, вказати своє місце розташування, визначити додаток введення тексту та мови для нього і налаштувати бездротовий зв’язок.

 

 

Далі вам запропонують пов’язати свій смартфон з Google і Mi акаунтами. Це важлива інформація, оскільки вона дозволить здійснювати бекапи даних в хмарних сховищах.

 

Після основних налаштувань можна налаштувати вигляд робочих столів. Для переходу в режим редагування, потрібно зробити на робочому столі щипальний рух двома пальцями.

У цьому режимі можна змінювати положення іконок програм і переміщати їх між робочими столами.

Панель налаштувань і повідомлень виглядає багатше, ніж в MIUI 5.

А ось як працюють кілька додатків, викликаних ярликами з панелі налаштування

 

Ось як виглядає тека в MIUI 6

 

 

Всі варіанти екрану блокування

Інтерфейс домашнього екрану. Налаштування віджетів і шпалер

 

Так виглядають деякі віджети

Видалення програми відбувається приблизно як і в MIUI 5

Перегляд запущених додатків і очищення пам’яті виглядає тепер більш лаконічно, але діє так само, як і в попередній прошивці.

 

Сторінки налаштувань

Загальні налаштування в MIUI 6 розташовані всі в одному місці

 

Сторінка налаштувань мережі

 

У MIUI 6 дуже розвинена система оповіщень. Для кожної програми можна налаштувати кілька видів оповіщення. Це можна зробити на цій сторінці:

 

Налаштування шпалер і функції “Не турбувати”

 

Налаштування блокування екрану

 

Сторінка налаштувань конфіденційності. Тут можна розмежувати права адміністратора пристрою і гостьових користувачів.

Додаткові настройки. Зокрема, тут можна налаштувати бекап і відновлення даних зі своїх хмарних акаунтів, включити функцію “Режим однієї руки” та багато іншого.

 

Сторінка “Про телефон”. Тут можна дізнатися всю інформацію про ваш пристрій.

 

Додаток “Музика”. У нього включений якісний аудіоплеєр, який має можливість відтворювати звук в декількох режимах для різних навушників і гарнітур. Також плеєр обладнаний еквалайзером, за допомогою якого кожен може виставити звук за своїм бажанням.

 

Плеєр дозволяє створювати свої плейлисти, відзначати “Вибрані” пісні, автоматично завантажує тексти та обкладинки альбомів (цю функцію можна відключити для економії трафіку).

 

Додаток “Теми”

Ця програма значно покращено порівняно з MIUI 5. Користувачам доступні до 5000 тем. Пошук по темам легко зробити за допомогою заданих фільтрів.

 

Додаток Камера

Камера в MIUI 6 кардинально відрізняється від попередниці. Тут з’явилося безліч функцій. Тепер управляти камерою стало простіше – свайпінгом екранів можна знайти всі налаштування і режими.

Режим нічної зйомки, HDR, панорама, безліч фільтрів і різні режими зйомки відео – все це робить камеру смартфона дуже ефективною.

Браузер в MIUI 6

Стоковий браузер володіє кількома перевагами в порівнянні з Chrome і Opera. У нього теж є сторінка швидкого доступу, на якій відображаються останні відвідані сторінки або закладки за бажанням користувача. Браузер має режим нічного серфінгу, при якому зменшується яскравість екрану, що економить батарею і не заважає оточуючим. Також, браузер MIUI 6 має режим читання. У ньому збільшується розмір шрифту і зі сторінки видаляються всі зайві елементи, що дозволяє зосередитися виключно на тексті.

Браузер досить швидко завантажує сторінки і ні в чому не поступається популярним Chrome і Opera.

 

Додаток “Галерея”

У Галереї фото представлені в трьох варіантах: у розділі ФОТО вони розкладені по датах і показуються незалежно від їх положення на карті пам’яті або в хмарі. Також існують розділи Локальні і Хмарні, де знаходяться відповідно, фотографії, розташовані на картці пам’яті або в хмарному Mi-акаунті.

Галерея має безліч налаштувань.

 

Додаток Календар

Календар змінив зовнішній вигляд і зберіг безліч своїх функцій. Він синхронізується з Гугл-акаунтом і іншими планувальниками. У нього можна внести як поточні нагадування, так і довгострокові, такі як дні народження, про які він нагадає раз на рік.

 

Додаток Погода

Погода тепер відображається з новим дизайном і новими можливостями. Можна вибрати місто зі списку або дати смартфону визначити місце розташування. Прогноз відображається як у вигляді таблиці, так і у вигляді графіків. У параметри погоди входять температура, тиск, напрям і сила вітру, індекс УФ випромінювання, вологість, видимість, а також час сходу і заходу Сонця.

 

Додаток Нотатки отримали нову функціональність. Тепер замітки відображаються у вигляді списку. Можна задати колір для кожної замітки, а також встановити нагадування. Виконані нотатки можна закреслити і відправити в архів.

 

Файловий менеджер теж зазнав деяких змін. Завдяки системі ярликів, в ньому зручно управляти файлами і додатками. До того ж, у новому Експлорері з’явилася можливість зв’язатися з файлами, розташованими в Інтернеті по протоколу FTP.

 

Додаток Безпека

Додаток Безпека зберіг свої корисні функції минулій версії, але й набув нових, а також змінив інтерфейс.

За допомогою програми можна контролювати трафік, витрата батареї, очищати пам’ять, захистити смартфон від вірусів і шкідливих додатків.

 

Про системні додатках ми розповімо в продовженні цієї статті в п’ятницю.

Русская версия

 

В ожидании обновления прошивки MIUI, которое внепланово выйдет завтра, рассмотрим, как выглядит, настраивается и работает прошивка MIUI 6 на бюджетном смартфоне Xiaomi 1S.

Предлагаем вашему вниманию самый исчерпывающий отчет об использовании MIUI 6 на Redmi 1S.

После установки прошивки, вам предложат первоначальную настройку системы.

 

Здесь можно выбрать язык, указать свое местоположение, определить устройство ввода и языки для него и настроить беспроводную связь.

 

 

Далее вам предложат связать свой смартфон с Google и Mi аккаунтами. Это важная информация, поскольку она позволит совершать бэкапы данных  в облачных хранилищах.

 

После основных настроек можно настроить вид рабочих столов. Для перехода в режим редактирования, нужно совершить на рабочем столе щипательное движение двумя пальцами.

В этом режиме можно менять положение иконок приложений и перемещать их между рабочими столами.

Панель настроек и уведомлений выглядит богаче, чем в MIUI 5.

А вот как работают несколько приложений, вызванных ярлыками с панели настройки

 

Вот как выглядит папка в MIUI 6

 

 

Все варианты экрана блокировки

Интерфейс домашнего экрана. Настройка виджетов и обоев

 

Так выглядят некоторые виджеты

Удаление приложения происходит примерно как и в MIUI 5

Просмотр запущенных приложений и очистка памяти выглядит теперь более лаконично, но по сути, действует так же, как и в предыдущей прошивке.

 

Страницы настроек

Общие настройки в MIUI 6 расположены все в одном месте

 

Страница настроек сети

 

В MIUI 6 очень развита система оповещений. Для каждого приложения можно нгастроить несколько видов оповещения. Это можно сделать на этой странице:

 

Настройки обоев и функции “Не беспокоить”

 

Настройки блокировки экрана

 

Страница настроек конфиденциальности. Здесь можно разграничить права администратора устройства и гостевых пользователей.

Дополнительные настройки. В частности, здесь можно настроить бэкап и восстановление данных со своих облачных аккаунтов, включить функцию “Режим одной руки” и многое другое.

 

Страница “О телефоне”. Здесь можно узнать всю информацию о вашем устройстве.

 

Приложение “Музыка”. В него включен качественный аудиоплеер, который имеет возможность воспроизводить звук в нескольких режимах для различных наушников и гарнитур. Также плеер оборудован эквалайзером, с помощью которого каждый может выставить звук по своему желанию.

 

Плеер позволяет создавать свои плейлисты, отмечать “Избранные” песни, автоматически подгружает тексты и обложки альбомов (эту функцию можно отключить для экономии трафика).

 

Приложение “Темы”

Это приложение значительно улучшено по сравнению с MIUI 5. Пользователям доступны до 5000 тем. Поиск по темам легко осуществить при помощи заданных фильтров.

 

Приложение Камера

Камера в MIUI 6 кардинально отличается от предшественницы. Здесь появилось множество функций. Теперь управлять камерой стало проще – свайпингом экранов можно найти все настройки и режимы.

Режим ночной съемки, HDR, панорама, множество фильтров и разные режимы съемки видео – все это делает камеру смартфона очень эффективной.

Браузер в MIUI 6

Стоковый браузер обладает несколькими преимуществами по сравнению с Chrome и Opera. У него тоже есть страница быстрого доступа, на которой отображаются последние посещенные страницы или закладки по желанию пользователя. Браузер имеет режим ночного серфинга, при котором уменьшается яркость экрана, что экономит батарею и не мешает окружающим. Также, у браузера MIUI 6 имеет режим чтения. В нем увеличивается размер шрифта и со страницы убираются все лишние элементы, позволяющие сосредоточиться исключительно на тексте.

Браузер довольно быстро загружает страницы и ни в чем не уступает популярным Chrome и Opera.

 

Приложение “Галерея”

В Галерее фото представлены в трех вариантах: в разделе ФОТО они разложены по датам и показываются независимо от их положения на карте памяти или в облаке. Также существуют разделы Локальные и Облачные, где показываються соответственно, фотографии, расположенные на карте памяти или в облачном Mi-аккаунте.

Галерея имеет множество настроек.

 

Приложение Календарь

Календарь изменил внешний вид и сохранил множество своих функций. Он синхронизируется с Гугл-аккаунтом и другими планировщиками. В него можно внести как текущие напоминания, так и долгосрочные, такие как дни рождения, о которых он напомнит раз в год.

 

Приложение Погода

Погода теперь отображается с новым дизайном и новыми возможностями. Можно выбрать город из списка  или дать смартфону определить местоположение.  Прогноз отображается как в виде таблицы, так и в виде графиков. В параметры погоды входят температура, давление, направление и сила ветра, индекс УФ излучения, влажность, видимость, а также время восхода и захода Солнца.

 

Приложение Заметки получили новую функциональность. Теперь заметки отображаются в виде списка. Можно задать цвет для каждой заметки, а также установить напоминания. Выполненные заметки можно зачеркнуть и отправить в архив.

 

Файловый менеджер тоже претерпел некоторые изменения. Благодаря системе ярлыков, в нем удобно управлять файлами и приложениями. К тому же, в новом Эксплорере появилась возможность связаться с файлами, расположенными в Интернете по протоколу FTP.

 

Приложение Безопасность

Приложение Безопасность сохранило свои полезные функции  прошлой версии, но и приобрело новые, а также изменило интерфейс.

При помощи приложения можно контролировать трафик, расход батареи, очищать память, защитить смартфон от вирусов и вредоносных приложений.

 

О системных приложениях мы расскажем в продолжении этой статьи в пятницу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2020 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.