24 Вересень 2015

Коментарі:

0
 24 Вересня, 2015
 0

Головна проблема сучасних портативних пристроїв – автономність. Фахівці Xiaomi, що створюють нові версії прошивки MIUI, постійно працюють над удосконаленням режиму споживання ресурсів батареї. У MIUI 7 їм вдалося досягти проривних результатів. У першу чергу, оптимізувавши програмний код і сбалансувавши споживання енергії процесором, що обробляє старт додатків. Також великий внесок у виснаження батареї вносять, крім апаратної частини, фонові програми, пошук Wi Fi мереж, визначення координат GPS, синхронізація з хмарними сервісами, завантаження і вивантаження файлів в Інтернет, запуск додатків.

Найкращим засобом для економії батареї є дії користувача, контроль за споживання енергії додатками і відмова від зайвої активності програм і сервісів.

Де ми можемо моніторити енергоспоживання і економити заряд?

Заходимо в Налаштування – Додаткові налаштування – Батарея і продуктивність.

Де подивитись енергоспоживання в MIUI 7

Де подивитись енергоспоживання в MIUI 7

У меню, натискаємо Живлення

Де подивитись енергоспоживання в MIUI 7

Де подивитись енергоспоживання в MIUI 7

Разом з показником заряду, що залишився, ми бачимо меню з чотирьох пунктів.

Натискаємо перший пункт – Профіль енергоспоживання

Профіль енергоспоживання в MIUI 7

Тут можна вибрати потрібний профіль:

  • Продуктивність (велика витрата енергії);
  • Марафон (відключається Wi Fi і обмін даними з Мережею);
  • Режим сну (відключаються всі види зв’язку, залишається тільки будильник).
  • Можна створити свій режим енергоспоживання!

Далі: другий пункт – Збереження заряду приводить нас до наступного сервісу:

Збереження заряду енергоспоживання в MIUI 7

Тут можна управляти подовженням роботи батареї шляхом переходу в економний режим при певній кількості заряду. Наприклад, якщо залишилося 20% заряду, смартфон перейде в режим, який можна задати на сторінці профілів.

Третій пункт: розклад профілів.

Дуже зручно для збереження заряду батареї. Можна призначити розклад для того чи іншого режиму. Наприклад, вночі смартфону абсолютно необов’язково використовувати Wi Fi, GPS і включати екран. Тому можна створити такий профіль і призначити йому нічні години для включення. Таким чином за ніч батарея майже не буде витрачатися.

Розклад профілів енергоспоживання в MIUI 7

Останній пункт меню дозволяє перейти на сторінку керування включенням / відключенням живлення за розкладом.

Налаштування живлення за розкладом в MIUI 7

Повертаємося в меню Батарея і продуктивність, натискаємо на пункт Управління енергоспоживанням додатків.

Управління енергоспоживанням додатків в MIUI 7

Тут можна заборонити використовувати деякі додатки, коли рівень заряду низький.

Заборона використання додатків в MIUI 7 при низькому заряді батареї

Повернемося знову до попереднього меню і натиснемо пункт: Установки живлення.

Налаштування схеми витрат ресурсу батареї в MIUI 7

Налаштування схеми витрат ресурсу батареї в MIUI 7

Тут можна вибрати певну схему витрат ресурсу батареї.

Знову повертаємося назад і обираємо останній пункт: Управління продуктивністю системи.

Управління продуктивністю системи в MIUI 7

Відключення функцій: відкриття додатків, анімація та інше в MIUI 7

Тут можна відключити функції, які створені просто для краси, і при цьому споживають енергію, наприклад, системну анімацію (красиве перегортання робочих столів, відкриття додатків і т.д.)

Промоніторити стан батареї і споживання енергії

Шлях: Налаштування – Додаткові налаштування – Батарея – Використання батареї.

Моніторинг споживання енергії в MIUI 7

Тут ви побачите як споживають заряд батареї додатки та апаратна частина смартфона.

Моніторинг споживання енергії в MIUI 7

Якщо натиснути на зображення годинника у правому верхньому куті, то з’явиться екран Історії.

Моніторинг споживання енергії в MIUI 7

Зробіть скріншот цього екрану в звичайному стані свого смартфона, а потім відредагуйте енергоспоживання за допомогою всіх меню, перерахованих вище, користуйтесь пристроєм ще годин 10 і знову зайдіть на сторінку історії і порівняйте, як змінилося споживання енергії і час роботи смартфона. І відразу стане зрозуміло, що потрібно відключити, щоб подовжити час роботи від одного заряду батареї. Можна досягти приросту часу до 30%.

Найпростіший рецепт: зробіть менше яскравість екрану. Краще самому її підняти коли потрібно, ніж він даремно буде яскраво горіти, споживаючи батарею. Вимкніть Bluetooth, він же не потрібен постійно. Також відключіть GPS і Wi Fi. Прийшовши у торговий центр або офіс, увімкніть Wi Fi. Смартфон не буде гарячково шукати споти в місцях, повз які ви проходите або проїжджаєте.

Визначте самий ненажерливий додаток, що вам не потрібний постійно і забороніть йому автостарт і вивантажите його з пам’яті. І результат відразу ж позначиться на автономності.

Русская версия

Главная проблема современных портативных устройств – автономность. Специалисты Xiaomi, создающие новые версии прошивки MIUI, постоянно работают над усовершенствованием режима потребления ресурсов батареи. В MIUI 7 им удалось достичь прорывных результатов. В первую очередь, оптимизировав программный код и сбалансировав потребление энергии процессором, обрабатывающим выполнение приложений. Также большой вклад в истощение батареи вносят, кроме аппаратной части, фоновые приложения, поиск Wi Fi сетей, определение координат GPS, синхронизация с облачными сервисами, загрузки и выгрузки файлов в Интернет, запуск приложений.

Как видим, в новой прошивке изменилась философия энергопотребления. Если в стоковом Андроиде каждое приложение запускаясь, потребляет ресурсы процессора, то в новой прошивке приложения с автостартом, запускаются одновременно, нагружая процессор однократно.

Но лучшим средством для экономии батареи являются действия пользователя, контроль за потребление энергии приложениями и отказ от лишней активности программ и сервисов.

Где мы можем мониторить энергопотребление и экономить заряд?

Заходим в Настройки – Дополнительные настройки – Батарея и производительность.

miui-power-002

miui-power-003

 

В открывшемся меню нажимаем Энергия

miui-power-004

miui-power-005

Вместе с показателем оставшегося заряда, мы видим меню из четырех пунктов.

Нажимаем первый пункт – Профили энергопотребления

miui-power-006

Здесь можно выбрать нужный профиль: Производительность (большой расход энергии), Марафон (отключается Wi Fi и обмиен данными с Сетью), или режим сна, когда отключаются все виды связи, остается только будильник.

Можно создать свой режим энергопотребления.

Далее: второй пункт – Сохранение заряда приводит нас к следующему сервису:

miui-power-007

Здесь можно управлять продлением работы батареи, путем перехода в экономный режим при определенном количестве заряда. Например, если осталось 20% заряда, смартфон перейдет в режим, который можно задать на странице профилей.

Третий пункт: расписание профилей. Очень удобно для сохранения заряда батареи. Можно назначить расписание для того или иного режима. Например, ночью смартфону совершенно необязательно использовать Wi Fi, GPS и включать экран. Поэтому можно создать такой профиль и назначить ему ночные часы для включения. Таким образом за ночь батарея почти не будет расходоваться.

miui-power-008

Последний пункт меню позволяет перейти на страницу управления включением/отключением питания по расписанию.

miui-power-009

Возвращаемся в меню Батарея и производительность

Нажимаем на пункт Управление энергопотреблением приложений.

miui-power-011

Здесь можно запретить использовать некоторые приложения, когда уровень заряда низок.

miui-power-012

Возвратимся снова в предыдущее меню и нажмем пункт: Настройки питания.

miui-power-013

miui-power-014

Здесь можно выбрать определенную схему расхода ресурса батареи.

Снова возвращаемся назад и выбираем последний пункт: Управление производительностью системы.

miui-power-015

miui-power-016

Здесь можно отключить функции, которые созданы просто для красоты, и при этом потребляют энергию, например, системную анимацию (красивое перелистывание рабочих столов, открытие приложений и т.д.)

Промониторить состояние батареи и потребление энергии можно, зайдя по пути Настройки – Дополнительные настройки – Батарея – Использование батареи.

miui-power-018

Здесь вы увидите как потребляют заряд батареи приложения и аппаратная часть смартфона.

 

miui-power-019

Если нажать на изображение часов в правом верхнем углу, то появится экран Истории.

miui-power-017

Сделайте скриншот этого экрана в обычном состоянии своего смартфона, а потом отредактируйте энергопотребление при помощи всех меню, перечисленных выше, попользуйтесь устройством еще часов 10 и снова зайдите на страницу истории и сравните, как изменилось потребление энергии и время работы смартфона. И сразу станет понятно, что нужно отключить, чтобы продлить время работы от одного заряда батареи. Можно достичь прироста времени до 30%.

Самый простой рецепт: сделайте меньше яркость экрана. Лучше самому ее поднять когда нужно, чем он зря будет ярко гореть, потребляя батарею. Отключите Bluetooth, он же не нужен постоянно. Также отключите GPS и Wi Fi. Придя в торговый центр или офис, включите Wi Fi. Смартфон не будет лихорадочно искать споты в местах, мимо которых вы проходите или проезжаете.

Определите самое прожорливое приложение, которое вам не нужно постоянно и запретите ему автостарт и выгрузите его из памяти. И результат сразу же скажется на автономности.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2020 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.