Історія прошивки MIUI - від першої до сьомої

12 Серпень 2015

Коментарі:

0
 Серпень 12, 2015
 0

Без перебільшення, краща модифікація ОС Android, випущена пекінською компанією Xiaomi під назвою MIUI, готується до нового етапу своєї історії. Буквально завтра буде представлена ​​сьома версія прошивки, яку вподобали вже 100 млн. користувачів у всьому світі. Цікавий факт: у назві, окрім його прямого значення, зашифровано фонетичне послання: Me you Ai, що інтернаціонально звучить Я тебе люблю, оскільки Ai означає любов китайською та японською мовами. І цю турботу про користувача видно у кожній версії MIUI, найзручнішої програмної надбудови для Андроїд.

Про те, що нового з’явилося в сьомій версії, ми поговоримо завтра. А сьогодні згадаємо якими були прошивки MIUI з самого початку до цих часів.

MIUI 1

miui1-1

miui1-2

miui1-3

MIUI 1 на платформі Android 2.2 відрізнялася абсолютно новим типом екрану блокування і методом управління віджетами. Був перероблений і зовнішній вигляд. Форма іконок була унікальною. Вони були квадратними, але в той же час, без виражених кутів.

Незабаром прийшов час другої версії.

MIUI 2

miui2-1

miui2-2

У MIUI 2 розробниками були створені нові додатки замість стокових додатків Андроїда. Нові віджети, новий екран блокування, оповіщення та іконки більш звичної для нас форми. Друга версія прошивки була відповіддю на підвищення версії Android до 2.3 і вона чітко позначила напрям, у якому зібралися рухатися розробники MIUI.

MIUI 3

Третя версія прошивки MIUI стала поворотним етапом. Ця прошивка була повноцінним програмним продуктом, до якого увійшло безліч інновацій.

Абсолютно нові способи відображення додатків, приголомшливий дизайн, відображення та управління повідомленнями, листами, дзвінками, контактами, музикою і фотографіями зробили третю версію MIUI відмінною від стокового Андроїда. Система щотижневих оновлень “по повітрю” стала працювати стабільно і для Андроїда стала унікальною.

Але час невблаганно рухався уперед і вимагав нових рішень. І ось з’явилася інноваційна і вражаюча уяву свого часу четверта версія.

MIUI 4

З’явилося безліч функцій, були докорінно перероблені і доповнені додатки. Управління камерою, фотографіями, повідомленнями та контактами перетворилося на захоплюючу процедуру. Дизайн став більш простим, строгим і зручним. Саме четверта версія MIUI викликала велику хвилю критики з боку користувачів iOS, однак, вся критика вщухла, коли всі дізналися про функціональність прошивки, яка сильно відрізнялася від можливостей системи Купертинських майстрів.

Втім, у відео все сказано.

miui4-1

Після появи 4-й версії Android на світ з’явилася п’ята версія прошивки MIUI.

MIUI 5

П’ята версія MIUI набула всі риси повноцінної операційної системи. Власні програми, прекрасний дизайн, власні магазини додатків і тем, зручний менеджмент всіх складових, пошук в усьому контенті, хмарні сховища даних і можливість повного збереження всіх даних, включаючи налаштування додатків – це зробило п’яту версію MIUI улюбленої мільйонами. Коли з’явилася наступна версія, з “п’ятіркою” багато розлучалися дуже неохоче. Адже дійсно, таких красивих додатків, зокрема, аудіоплеєра, диктофона, годинників, контролю трафіку і FM-радіо, не було в жодній версії Android і в оболонках конкурентів.

Дизайн став лаконічним і придбав оригінальні риси. Тепер іконки MIUI є зразком для нових поколінь дизайнерів і розробників інтерфейсів.

На “п’ятірці” можна було працювати ще кілька років, але закони ринку і технічні вимоги підганяли розробників. І на світ вийшла найдосконаліша, зручніша і красивіша прошивка на даний момент – MIUI 6.

MIUI 6

Дизайн нової прошивки став ще більш лаконічним, пласким і тонким. Деякі програми втратили свою колишню красу, але стали більш уніфікованими, що додало прошивці вид цілісної операційної системи.

Взаємодія з іншими Mi-гаджетами стало частиною системи: вони отримали права розблокувати смартфон, надсилати сповіщення і виконувати заздалегідь заплановані дії. В “шістці” стало реально використовувати смартфон як універсальний пульт управління для всієї домашньої електроніки екосистеми Xiaomi.

Значно розширився і функціонал прошивки і додатків. Збільшилася інтеграція в хмарні сервіси і прив’язка до єдиного Mi-аккаунту.

У MIUI 6 все настільки добре працює, що ніхто й не думав про нову прошивку найближчим часом. Але завтра ми побачимо нову, сьому версію. Поки про те, що можна ще додати в MIUI, мало хто говорить. Тому краще все дізнатися з перших рук, як це і буде завтра.

Русская версия

Без преувеличения, лучшая модификация ОС Android, выпущенная пекинской компанией Xiaomi под названием MIUI, готовится к новому этапу своей истории. Буквально завтра будет представлена седьмая версия прошивки, которая полюбилась уже 100 млн. пользователям во всем мире. Интересный факт: в названии, кроме его прямого значения, зашифровано фонетическое послание: Me you Ai, что интернационально звучит Я тебя люблю, поскольку Ai означает любовь на китайском и японском языках. И эта забота о пользователе видна в каждой версии MIUI, самой удобной программной надстройки для Андроид.

О том, что нового появилось в седьмой версии, мы поговорим завтра. А сегодня вспомним какими были прошивки MIUI с самого начала до нынешних времен.

MIUI 1

miui1-1

miui1-2

miui1-3

MIUI 1 на платформе Android 2.2 отличалась совершенно новым типом экрана блокировки и методом управления виджетами. Был переработан и внешний вид. Форма иконок была уникальной. Они были квадратными, но в то же время, без выраженных углов.

Вскоре пришло время второй версии.

MIUI 2

miui2-1

miui2-2

В MIUI 2 разработчиками были созданы новые приложения, которые заменили стоковые приложения Андроида. Новые виджеты, новый экран блокировки, оповещения и иконки более привычном нам формы. Вторая версия прошивки была ответом на повышение версии Android до 2.3 и она четко обозначила направление, в котором собрались двигаться разработчики MIUI.

MIUI 3

Третья версия прошивки MIUI стала поворотным этапом. Эта прошивка была полноценным программным продуктом, в который вошло множество инноваций.

Совершенно новые способы отображения приложений, потрясающий дизайн, отображение и управление сообщениями, письмами, звонками, контактами, музыкой и фотографиями сделали третью версию MIUI совершенно отличной от стокового Андроида. Система еженедельных обновлений “по воздуху” стала работать стабильно и для Андроида стала уникальной.

Но время неумолимо двигалось вперед и требовало новых решений. И вот появилась инновационная и поражающая воображение в свое время, четвертая версия.

MIUI 4

Появилось множество функций, были коренным образом переработаны и дополнены приложения. Управление камерой, фотографиями, сообщениями и контактами превратилось в увлекательную процедуру. Дизайн стал более простым, строгим и удобным. Именно четвертая версия MIUI вызвала большую волну критики со стороны пользователей iOS, однако, вся критика тут же разбивалась о функциональность прошивки, которая сильно отличалась от возможностей системы от купертинских мастеров.

Впрочем, в видео все сказано.

miui4-1

После появления 4-й версии Android на свет появилась пятая версия прошивки MIUI.

MIUI 5

Пятая версия MIUI обрела все черты полноценной операционной системы. Собственные приложения, прекрасный дизайн, собственные магазины приложений и тем, удобный менеджмент всех составляющих, поиск со всем контенте, облачные хранилища данных и возможность полного сохранения всех данных, включая настройки приложений – это сделало пятую версию MIUI любимой миллионами. Когда появилась следующая версия, с “пятеркой” многие расставались очень неохотно. Ведь действительно, таких красивых приложений, в частности, аудиоплеера, диктофона, часов, контроля трафика и FM-радио, не было ни в одной версии Android и в оболочках конкурентов.

Дизайн стал лаконичным и приобрел узнаваемые черты. Теперь иконки MIUI являются образцом для новых поколений дизайнеров и разработчиков интерфейсов.

На “пятерке” можно было работать еще несколько лет, но законы рынка и технические требования подгоняли разработчиков. И на свет вышла самая совершенная, удобная и красивая прошивка на данный момент – MIUI 6.

MIUI 6

Дизайн новой прошивки стал еще более лаконичным, плоским и тонким. Некоторые приложения потеряли свою былую красоту, но стали более унифицированы, что придало прошивке вид целостной операционной системы.

Взаимодействие с другими Mi-гаджетами стало частью системы: они получили права разблокировать смартфон, присылать оповещения и выполнять заранее запланированные действия. В “шестерке” стало реально использовать смартфон как универсальный пульт управления для всей домашней электроники экосистемы Xiaomi.

Значительно расширился и функционал прошивки и приложений. Увеличилась интеграция в облачные сервисы и привязка к единому Mi-аккаунту.

В MIUI 6 все настолько хорошо работает, что никто и не думал о новой прошивке в ближайшее время. Но завтра мы увидим новую, седьмую версию. Пока о том, что можно еще добавить в MIUI, мало кто говорит. Поэтому лучше все узнать из первых рук, как это и будет завтра.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2019 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.