Глобальна стабільна прошивка MIUI 7.1. Список змін

5 Січень 2016

Коментарі:

75
 5 Січня, 2016
 75

Вийшло перше у цьому році кардинальне оновлення прошивки MIUI c версією 7.1.
Поки воно існує у вигляді стабільної глобальної прошивки. На даний момент його підтримують наступні пристрої: Mi 2 / 2S, Mi 3, Mi 4, Mi Note, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2 / Prime, Redmi 1S, Redmi Note Prime, Redmi Note 2, Redmi Note 3G, Mi Pad.
Оновити прошивку можна або за посиланнями, вказаними нижче, або через ОТА для тих, у кого вже стоїть стабільна глобальна прошивка MIUI 7.

Прошивка китайська, має російську локалізацію, української мови немає.

Список змін:

Система:

1. У додаток Очищення додано ярлик для очищення кешу додатків;
2. Додатки, блоковані на панелі Останні, не будуть закриті системою, коли оперативна пам’ять буде вичерпана;
3. Підтверджуючі повідомлення надсилалися автоматично. Виправлено;
4. Клавіатура Google зникала після оновлення. Виправлено;
5. Системному розділу не вистачало об’єму. Виправлено;

Екран блокування, Робочий стіл, Панель сповіщень

1. У режимі DND при вимкненому екрані вхідні дзвінки відображаються у вигляді зеленої смуги нагорі екрану після його пробудження;
2. Зменшено споживання оперативної пам’яті рядком стану;
3. Додано підтримку роздільного налаштування екрану блокування і спливаючих повідомлень;
4. На сторінці оповіщень додатків першими показуються повідомлення від заблокованих додатків;
5. Додано підтримку зміни шпалер з правого верхнього кута, коли вімкнено режим Щоденних шпалер;
6. Після рестарту рядка стану SIM карта показувалася ненормально. Виправлено;
7. Іноді порядок оповіщень змінювався автоматично на шторці оповіщень;
8. Кнопка Старт / Стоп віджету Музика працювала з помилками. Виправлено;
9. Іноді рядок стану зникав. Виправлено;
10. Іноді іконка MI Band зникала з рядка стану. Виправлено;
11. Іноді натискання оповіщень не давало відгуку. Виправлено;
12. Іноді відображення швидкості з’єднання перекривалося при використанні XXL шрифту. Виправлено;
13. Екран не прокидався при завантаженні тем. Виправлено;
14. Комбінований пароль неможливо було ввести при виході з Дитячого режиму або Приватної папки;
15. Натискання вільних полів оповіщень не закривати їх у альбомному режимі перегляду. Виправлено;
16. Іноді Wi Fi з’єднання розпізнавалося як портативна точка доступу. Виправлено;

Домашній екран

1. Покращено плавність робочого столу і швидкість відкриття папок;
2. Уніфіковано плавність відкриття сторонніх додатків;
3. Вміст додатків не буде показуватися в рядку Останні, якщо включена опція Блокування додатків;
4. Додавання ярлика Очищення на Робочий стіл призводило до його краху. Виправлено;
5. Виправлено ​​помилку при використанні зображень, знятих пристроєм в якості шпалер робочого столу;

Музика

1. Додано налаштування звуку для навушників Piston Color Edition;

Файловий менеджер

1. Додано Приватні теки;
2. Додано сортування зазначених файлів за датою зміни;
3. Можливість додавати підпапки в Приватні теки;
4. Можливість обирати шлях відновлення при скасування статусу Приватної теки;
5. Можливість переміщення файлів в Приватних теках;
6. Приватні теки підтримують шифрування імен файлів;
7. Додано попередження очищення дискового простору в управлінні телефоном;
8. Підтримка вибору відеоплеєра за замовчуванням;
9. Підтримка додавання ярлику Файлового менеджера на Робочий стіл;
10. Додаток став більш сумісним із сторонніми темами;
11. Оптимізовано метод показу зображень;
12. Покращено метод показу смуги прогресу (архівування, копіювання і т.д.);
13. Змінено порядок показу категорій MI Drop відповідно до дати: нові вище;
14. Мініатюри не показувалися у результатах пошуку. Виправлено;

Броузер

1. Значно збільшена швидкість відкриття стартової сторінки броузера;

Календар

1. Покращено стиль віджету додатку при використанні шрифтів різного розміру;
2. Додано стиль карти для показу подій календаря;

Використання даних

1. Додано функцію збереження даних для того, щоб скоротити використання даних у т.ч. і по WI FI;

Годинники / Калькулятор

1. Додано підтримку закриття нового будильника тільки при відключенні налаштованих будильників, що повторюються;
2. Додано вібрацію при натисканні кнопки Налаштування внизу сторінки Годинника;

Mi Drop

1. Додано додаток Mi Drop для передачі файлів між пристроями;
2. Довге натискання на ярлик Mi Drop переводить на сторінку допомоги із користування послугою;
3. Збільшено швидкість передачі файлів;
4. Поліпшено механізм дій, коли обсяг дискового простору на пристрої одержувача не достатній;
5. Анімаційний ефект при скануванні;
6. Іноді файли не передавались. Виправлено;
7. Іноді додаток закривався при скануванні. Виправлено;

Безпека

1. Додано ярлик «З’єднання» для моніторингу швидкості з’єднання кожного додатку;
2. Покращено ефективність процесу перевірки;

Очищення

1. Сторінка рекомендацій після очищення сміттєвих файлів;
2. Анімаційний ефект при очищенні;

Батарея

1. Повідомлення про низький заряд батареї не спливає при вхідному дзвінку;
2. Оптимізовано текст повідомлення, коли встановлено один і той же час включення і виключення.

Посилання на стабільну глобальну прошивку MIUI 7.1
За посиланнями можливо скачування версій для рекавери і фастбута для кожного пристрою.
Пристрої, на яких встановлена ​​стабільна глобальна прошивка MIUI 7, можуть бути оновлені за допомогою стандартного додатку оновлення.

Русская версия

Вышло первое в этом году кардинальное обновление прошивки MIUI c версией 7.1.
Пока оно существует в виде стабильной глобальной прошивкой. На данный момент его поддерживают следующие устройства: Mi 2/2S, Mi 3, Mi 4, Mi Note, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2 / Prime, Redmi 1S, Redmi Note Prime, Redmi Note 2, Redmi Note 3G, Mi Pad.
Обновить прошивку можно либо по ссылкам, указанным ниже, либо через ОТА для тех, у кого уже стоит стабильная глобальная прошивка MMIUI 7.
Прошивка китайская, имеет русскую локализацию, украинского языка нет.

Список изменений:

Система:

1. В приложение Очистка добавлен ярлык для очищения кэша приложений;
2. Приложения, блокированные на последней панели задач, не будут закрыты системой, когда оперативная память будет исчерпана;
3. Подтверждающие сообщения отсылаться автоматически;
4. Клавиатура Google исчезала после обновления. Исправлено;
5. Системному разделу не хватало объема. Исправлено;

Экран блокировки, Рабочий стол, Панель оповещений

1. В режиме DND при выключенном экране входящие звонки отображаются в виде зеленой полосы вверху экрана после его пробуждения;
2. Уменьшено потребление оперативной памяти строкой состояния;
3. Добавлена поддержка настройки экрана блокировки и всплывающих оповещений раздельно;
4. На странице оповещений приложений первыми показываются сообщения от заблокированных приложений;
5. Добавлена поддержка смены обоев из правого верхнего угла, когда включен режим ежедневных обоев;
6. После рестарта строки состояния SIM карта показывалась ненормально. Исправлено;
7. Иногда порядок оповещений изменялся автоматически на шторке оповещений;
8. Кнопка Старт/Стоп виджета Музыка работала с ошибками. Исправлено;
9. Иногда строка состояния исчезала. Исправлено;
10. Иногда иконка MI Band исчезала из строки состояния. Исправлено;
11. Иногда нажатие оповещений не давало отклика. Исправлено;
12. Иногда отображение скорости соединения перекрывалось при использовании XXL шрифта. Исправлено;
13. Экран не просыпался при загрузке тем. Исправлено;
14. Комбинированный пароль невозможно было ввести при выходе из Детского режима или Приватной папки;
15. Нажатие свободных полей оповещений не закрывало их в ландшафтном режиме просмотра. Исправлено;
16. Иногда Wi Fi соединение распознавалось как портативная точка доступа. Исправлено;

Домашний экран

1. Улучшена плавность рабочего стола и скорость открытия папок;
2. Унифицирована плавность открытия сторонних приложений;
3. Содержимое приложений не будет показываться в строке «Последние», если включена опция Блокирования приложений;
4. Добавление ярлыка Очистки на Рабочий стол приводило к его краху. Исправлено;
5. Исправлена ошибка при использовании изображений. Снятых устройством в качестве обоев рабочего стола;

Музыка

1. Добавлены преднастройки звука для наушников Piston Color Edition;

Файловый менеджер

1. Добавлены Приватные папки;
2. Добавлена сортировка отмеченных файлов по дате изменения;
3. Возможность добавлять подпапки в Приватные папки;
4. Возможность выбирать путь восстановления при отмене статуса Приватной папки;
5. Возможность перемещения файлов в Приватных папках;
6. Приватные папки поддерживают шифрование имен файлов;
7. Добавлено предупреждение очистки дискового пространства в управление телефоном;
8. Поддержка выбора видеоплеера по умолчанию;
9. Поддержка добавления ярлыка Файлового менеджера на Рабочий стол;
10. Приложение стало более совместимым с сторонними темами;
11. Оптимизирован метод показа изображений;
12. Улучшен метод показа полосы прогресса (архивирования, копирования и т.д.);
13. Изменен порядок показа категорий MI Drop в соответствии с датой: новые выше;
14. Миниатюры не показывались в результатах поиска. Исправлено;

Броузер

1. Значительно увеличена скорость открытия стартовой страницы броузера;

Календарь

1. Улучшен стиль виджета приложения при использовании шрифтов разного размера;
2. Добавлен стиль карты для показа событий календаря;

Использование данных

1. Добавлена функция сохранения данных для того, чтобы сократить использование данных в т.ч. и по WI FI;

Часы/Калькулятор

1. Добавлена поддержка закрытия следующего будильника только при отключении настроенных повторяющихся будильников;
2. Добавлена вибрация при нажатии кнопки Настройки внизу страницы Часов;

Mi Drop

1. Добавлено приложение Mi Drop для передачи файлов между устройствами;
2. Долгое нажатие на ярлык Mi Drop переводит на страницу помощи по использованию приложения;
3. Увеличена скорость передачи файлов;
4. Улучшен механизм действий, когда объем дискового пространства на устройстве получателя мало;
5. Анимационный эффект при сканировании;
6. Иногда файлы не передавались. Исправлено;
7. Иногда приложение закрывалось при сканировании. Исправлено;

Безопасность

1. Добавлен ярлык «Соединение» для мониторинга скорости соединения каждого приложения;
2. Улучшена эффективность процесса проверки;

Очистка

1. Страница рекомендаций после очистки мусорных файлов;
2. Анимационный эффект при очистке;

Батарея

1. Уведомление о низком заряде батареи не выскакивает при входящем звонке;
2. Оптимизирован текст уведомления, когда установлено одно и то же время включения и выключения.

Ссылка на стабильную глобальную прошивку MIUI 7.1
По ссылкам возможно скачивание версий для рекавери и фастбута для каждого устройства.
Устройства, на которых установлена стабильная глобальная прошивка MIUI 7, могут быть обновлены с помощью стандартного приложения обновления.

Коментарі

 1. ОЛЕКСАНДР сказав:

  Коли буде оновлення з української мовою?

 2. Андрей сказав:

  Когда уже будут обновления для Note 3? и вообще будут?

  • Юрий сказав:

   Сегодня будет статья об этом. Но радужных надежд питать не стоит. Как было, не будет. Изменилась корпоративная политика у китайцев. Наши локализаторам работают, но обновления не будут простыми по воздуху.

   • Андрей сказав:

    Спасибо за ответ. Это всё насколько я понимаю из-за заблокированного загрузчика?

    • Юрий сказав:

     да. скоро напишу. там китайцы придумали кое-что.

     но в нашем сервис центре все делают. для наших гарантийных устройств – бесплатно. для купленных не у нас – платно. и гарантия не теряется, в отличие от китайцев, в случае разблокирования загрузчика.

 3. Максим сказав:

  пришло обновление и предложило перезагрузить тел перегрузил и он не включился после включился вроде норм и выключился! что делать?

  • Юрий сказав:

   попробовать еще раз включить, а том числе посмотреть .работает ли режим фастбут (Громкость вниз и кнопка питания). нужно беречь аккумулятор. зря не возиться и прошить его через фастбут этой прошивкой или другой стабильной с полной очисткой данных.

   как это сделать ,написано в Частых вопросах.

   • Максим сказав:

    включил зашол в настройки есть обновлени е скачал загрузил и тоже самое попробовал фасбут работает теперь не могу выключить его!!

 4. Юрий сказав:

  фастбут отключается только вытаскиванием батареи

 5. Максим сказав:

  вытащил батарею и включил вроде нормально работает пишет сто обновление прошло все норм! незнаю такого раньше не было!

 6. Олександр сказав:

  А яку пршивку качать для redmi note 2 Prime, там є для redmi note prime і redmo note 2, яка із них моя? Чи варто зачекати локалізовану версію?

 7. Александр сказав:

  Помогите пожалуйста. Щяс стоит прошивка MIUI ROM 5.12.24. С вашего сайта. Хотел поставить V7.1.1.0.LHMMICK через стоковое рекавери не получается пишет signature verification failed!. Как ее установить?

  • Юрий сказав:

   только прошив другое рекавери или через фастбут

   • Александр сказав:

    Спасибо. А если выйдет на вашем сайте, то также нужно будет тавить через фастбут или trpw? И стоит ее ставить эту прошивку?

 8. Артур сказав:

  Добрый день! Поставил новую прошивку на Mi Note. Теперь практически каждую секунду выплывает ошибка. Более того, в телефоне осталась старая прошивка (Miui 7 5.12.11, в первом пункте меню Reboot, во втором теперь 7.1 Global). Что сделал не так? Wipe не использовал. Только wipe cache уже после установки прошивки. Надеялся, что это поможет устранить ошибку – не помогло. Как быть? Переустановить с wipe all data уже в режиме recovery? Я устанавливал через updater. Просто выбрал скачанный архив с новой прошивкой. Стоит ли “убить” предыдущую прошивку? Извините, что так много вопросов 🙂

  • Юрий сказав:

   Установите прошивку, переименовав её в update.zip, через рекавери. Сделайте сначала вайп, а потом install zip.должно помочь

 9. Андрей сказав:

  Добрый день!
  На дэвайс Mi4c поставил прошивку 5.12.31.
  При наборе текста при повороте смарта перестала переворачиваться клавиатура.
  Т.е. если начал набирать сообщение в вертикальном положении смарта, то при повороте в горизонтальное положение переворота интерфейса не происходит.
  Это как-то лечиться?

  • Юрий сказав:

   В быстрых настройках смартфона и настройках клавиатуры отметили все галочки,? Включили автоповорот? При прошивке он иногда сам отключается

 10. Stas сказав:

  Вопрос, смарт не принимает СМС вообще! Это как-то лечится? Redmi Note 3.

  • Юрий сказав:

   Это программный вопрос прошивки. Откатывайтесь на предыдущую. Перед этим нужно сделать бэкап и вайп данных. И на самом деле прошивки 7.1 для Redmi note 3 нет.

   • Stas сказав:

    Я тлф. получил 30 декабря, ничего не обновлял, а только устанавливал программы и настраивал под себя. Всё равно спасибо за ответ!

 11. Stas сказав:

  Плюс в последнее время начал замечать промаргивание экрана через 10-30 секунд. Как бы сильно не мешает, но неприятно.

 12. Андрей сказав:

  На этой прошивке в контактах нет русских букв в строке поиска и английские не работают почемуто. Это во всех прошивках так или только в этой конкретной или нужно чтото сделать?

  • Юрий сказав:

   Вы обновлялись на нее тоже с еженедельной? Похоже на то, что это остатки предыдущей. Просто больше никто не жалуется на такое. значит у других нет такой проблемы.

   • Андрей сказав:

    Первый раз я прошился через обновление встроеное с еженедельной, но при этом установилось стоковое рекавери. И после вайпа русских букв не было в контактах. Потом я поставил twrp и прошился через него с затиркой всех данных в памяти телефона и поставил супер су, предварительно удалив из архива прошивки стоковый рекавери. И все равно нет русских букв в контактах.
    Может я чтото не так сделал? Или может нужно чтото еще сделать в самой МИУИ?

    • Юрий сказав:

     С МИУИ все в порядке, локализация в порядке. Попробуйте сделать вайп и прошиться еще раз, другого способа не вижу, чудес не бывает, неоткуда взяться там английским буквам.

 13. Роман сказав:

  Доброго вечора.

  Якою апргивкою сьогодні найкраще прошити mi4c ?
  При включенні інтернету ( браузера ) вискакує багато реклами, чим лікується ?

  • Юрий сказав:

   це у китайському броузері? поставте Хром чи Оперу. Вони зручніші. У китайському нічим не лікується. Прошийте стабільною глобальною – там помилки виправлені

 14. Руслан сказав:

  Подскажите, у меня Сяоми Реадми Нот 2 международная версия:
  1. Как правильно обновится MIUI 7 версии 7.00.66.00 до новой 7 .1.2.0, в обновлении телефона не доступно. Скачал с сайта http://en.miui.com/download-274.html. Что дальше делать…? Как обновлять?
  2. Как со стандартного браузера убрать китайские сайты и ссылки?
  3. Как проверить телефон на подлинность?

  • Юрий сказав:

   1. В глобальных прошивках обновления показываются только для прошивки одной линейки. Первая прошивка для 7.0, вторая для 7.1. Прошиться можно через рекавери или через приложение обновления (кнопка с тремя точками – Выбрать файл обновления).

   2. Никак, это китайская прошивка и китайское приложение. Выход – пользоваться Хромом или Оперой.

   3. Если покупали в магазинах Сяоми-Украина, то здесь: http://service.mi.ua/clients/check/
   Если нет, то здесь: http://www.mi.com/verify/ или вот приложение: http://d-h.st/q2h (мною не проверено, подобное имеется на нашем сайте в разделе файлы, ищите)

   • Руслан сказав:

    Значит я могу обновлять только версию 7.0. или самостоятельно установить 7.1.
    Что значит “обновится через рекавери”?

    • Юрий сказав:

     Да, можно так и так. обновиться через рекавери – это переименовать архив в update.zip и положить в корень внутренней памяти, а потом в рекавери выбрать install zip to system

 15. Руслан сказав:

  Но самый простой и безопасный способ это скачать файл на комп (не переименовывая его), перемистить его на карту памяти или в телефон, а потом через приложение обновления (кнопка с тремя точками – Выбрать файл обновления).
  Перед этим сохранить предыдущую версию? Как это сделать?

  • Юрий сказав:

   Можно и так. Сохранить предыдущую версию не получится. Можно только сделать бэкап данных. Настройки-Память-Резервные копии

   Ми-аккаунт хорошо сохраняет, сейчас даже настройки системы.

 16. Руслан сказав:

  Память – Бекап – дальше внешняя память или внутренняя?
  Резервные копии – нет токого меню

 17. Юрий сказав:

  Внешняя. А резервную копию надо сделать в пункте Восстановление и сброс, ну и там дальше понятно.

 18. Руслан сказав:

  Вчера без проблем обновил Xiaomi Redmi Note 2 прошивку MIUI 7 версии 7.00.66.00 до новой 7 .1.2.0. Скачал с сайта http://en.miui.com/download-274.html. – глобальная стабильная версия.
  Все стало быстро и просто: скачал с сайта на комп – перекинул на телефон в папку загрузки – зашел в обновления – кнопка с тремя точками – выбрать файл обновления (папка куда вы закинули новую прошивку).
  В китайском браузере сразу все исправилось, сайты и ссылки теперь глобальные.
  Стала доступна страна Украина. Все сервизы гугл стали доступны.
  Быстро и просто. Всем советую.

 19. Allex сказав:

  Скажіть будьласка в 7.1.2.0 рут є,і чи можна ставити через twrp рекавері.

 20. Володимир сказав:

  Телефон Xiaomi Redmi Note 2 прошивку MIUI 7 версии 7.00.66.00 сменил на версию 7.1.2.0,пропало радио. Для меня оно важно,как откатить назад,или на новой прошивке я что-делаю не так? Решит ли мою проблему версия 7.1.1. Прошу ответить,очень важно!

 21. Александр сказав:

  Добрый день. Пару дней назад купил Xiaomi Redmi 2 HM 2LTE-CU. Версия MIUI 77 стабильная 77.00.66.00 (KHJCNCI). Подскажите, нужно ли перешиваться на более новую, или это и есть новая?. В прошивке много английских программ, в т.ч. быстрое меню(выплываюшее сверху) на английском. Апстор на китайском. Заранее спасибо за ответ.

  • Юрий сказав:

   На Али покупали? Версия прошивки неофициальная. Если вас устраивает, пользуйтесь. Можете перейти на глобальную 7.1, там есть русский язык. Скоро выйдет глобальная 7.2. А можно каждую неделю бороься с глюками, прошивая девелоперскую. Но в них тоже есть русский и украинский.
   Прошивать обычным путем.

   • Александр сказав:

    Громадное спасибо за ответ. Телефон купил в Харькове в магазине PCSHOP. Дали гарантию 3 месяца. Про прошивку предупредили, чтоб сразу перешился, но я решил перестраховаться. Поставил 7.1. Всё стало русское, кроме Ми-маркета. Он почему-то загружается только до меню, без иконок и всего такого. Всё пока работает хорошо, го есть одно НО, и мне нужна помощь. После окончания разговора, когда убираешь телефон от лица экран остаётся тёмным и завершать разговор приходится многократным нажатием кнопки питания. Я так понял барахлит датчик приближения? Тесты он проходит нормально. Есть какое-то средство для борьбы с этой проблемой или ждать 7.2? Откатываться не хочется. Ну и есть ещё маленький пробл-не уходит СМС подтверждения привязки устройства к МИ-аккаунту.
    P.S. как отправлять сообщения? Они что, сами уходят?

    • Юрий сказав:

     Сообщения отправляйте, переключившись на английский язык. Такая особенность.
     Ми-маркет – чисто китайское приложение, подгружается непосредственно от них, поэтому может быть не локализовано.
     С датчиком явно что-то не так. Это дело не в прошивке, т.к. у всех работает нормально. Может где-то в настройках экрана блокировки посмотреть, я даже не знаю сразу что посоветовать, надо покопаться, почитать. Сходите на 4pda.ru на форум, там люди выкладывают свои баги, может еще у кого-то такое есть.

 22. Анатолій сказав:

  При обновлении через miui ukraine пишет
  Помилка
  com google. gson. JsonSyntaxException: java lang IllegalStateException: Expected BEGIN OBJECT but was BEGIN ARRAY at line 1 column 2 path

 23. Анатолій сказав:

  И как исправить плохой сигнал gps….то находит то прападает…теоефон мі4

 24. Алексей сказав:

  В Play-маркете не хочет работать с некоторыми приложениями (пишет “не поддерживается на вашем устройстве”), с которыми оно работать должно!
  К примеру: в обзоре видел тест данного телефона с игрой World of Tanks Blitz (прошивка в обзоре – MIUI стоковая). На моём же апарате выбивает вышеуказанную ошибку.
  Проблема с Xiaomi Redmi Note 2 16 GB. Версия Android : “5.0.2” ; Версия MIUI : “7.6.8.0 стабильная”
  P.S.: Возможно кто-то скажет, что это оффтоп, так как прошивка не 7.1 , но мой вопрос вот в чём: Это проблема прошивки или косяк нужно искать где-то ещё.
  ОГРОМНАЯ просьба дать ответ (или совет), так как этот косяк может стать причиной возврата телефона (чего бы очень не хотелось) + (ЧТО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО) мне кажется такая проблема не только у меня!!!
  Заранее спасибо за помощь!!)

  • Юрий сказав:

   только что проверил – на мой редми ноут 2 16 гб встала игра без проблем. у вас подлинное устройство? проверяли?

   • Алексей сказав:

    Скорее да, так как покупал его вчера в Киеве в магазине City.com (вроде как крупная сеть магазинов бытовой техники по Украине).

    • Юрий сказав:

     все же проверьте, введите на официальном сайте номер с голограммы на упаковке или IMEI под аккумулятором.
     крупные сети гонят иногда контрабас вагонами.
     если устройство подлинное, то вопрос в прошивке, хотя Гугл определяет устройства точно независимо от версии Андроид или прошивки.

 25. Павел сказав:

  Помогите пожалуйста. После длительной работы Wi-Fi, не включается мобильный интернет. Прошивка 7.3.2.0. Помогает вкл, выключение, режима полёта. Но это, порядком, поднадоело. В чем может быть проблема?

  • Юрий сказав:

   проблема в прошивке. либо нужно дождаться новой, либо с вайпом вернуть предыдущую

 26. Виктория сказав:

  Здравствуйте, хелп.
  Сегодня телефон запросил обновление прошивки, сделала это. Все вроде как установилось и запросил перезагрузку. Нажала ОК.
  файлы обработались и на этом все. Вроде как пошел на перезагрузку но все время мигает екран включения,как будето не может стартануть.

  нужно перепрошивать? не уверена что заряд батареи позволит…
  да и что делать если он сядет, ведь не заряжается от сети даже.

  • Юрий сказав:

   Если есть возможность, то обратитесь в сервис. Если екинп садиие аккумуляти, попробуйте а при ошить через фастбут. Это не так просто, ти но может получиться. Прошивпйтп предыдущую прошивку.

   • Виктория сказав:

    Уже пробовала через Фастбут…
    Но вылетает ошыбка – что девайс залочен.

    Так полагаю, ничего уже не поможет… плюс не могу выйти с режима фастбут. У меня Mi4c

    • Юрий сказав:

     Ну в таком случае в сервис. У них по крайней мере может быть запасной аккумулятор.

 27. Ігор сказав:

  Чи можна відновити заводська прошивку ???? тому що нова не влаштовує.якщо можна підкажіть як.

 28. Александр сказав:

  На Redmi Note 3 глобальная MIUI 8, верхняя шторка и часы на рабочем столе, на английском языке, хотя всё остальное на русском, как с этим бороться?

 29. Константин сказав:

  Как выгрузить приложение из памяти,смахивает не помогает

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2020 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.