Оновлення лончера MIUI Lite MIUI 6 Express

19 Травень 2015

Коментарі:

0
 19 Травня, 2015
 0

Як відомо, MIUI 6 присутня навіть не на всіх пристроях виробництва Xiaomi. Що казати про не Mi-пристрої? Процес впровадження нової версії прошивки йде дуже повільно. Але, тепер власники практично всіх пристроїв з системою Android 4х можуть відчути себе користувачами MIUI 6, завдяки додатку MIUI Lite MIUI 6 Express. Ця програма повністю імітує MIUI не тільки зовні, але і деякими функціями.

Отже, що змінилося у версії MIUI 6 Express в порівнянні з попередніми:

Оновлення

– Новий інтерфейс MIUI 6;
– У хмарних повідомленнях підтримуються голосові повідомлення;
– У розділі Повідомлення, потрібно провести вгору двома пальцями щоб увійти в режим приватного спілкування;
– Smart IP дзвінки;
– Додана опція Рінгтон в налаштуваннях смартфона.

Покращення:

– Додана сторінка Властивості в розділі Теми;
– Налаштування інтерфейсу сторінки;
– Інтерфейс головних екранів для деяких пристроїв;
– Портовані іконки для деяких пристроїв.

Виправлення:

– Іноді на панелі набору не відображалися номера;
– На деяких пристроях, шпалери екрану блокування показувалися при блокуванні смартфона перший раз після зміни теми;
– Не вдавалося додати деякі повідомлення в Чорний список знову, якщо вони були відновлені з Чорного списку раніше;
– Іконки головного екрану пропадали після установки нової програми, якщо останній екран заповнений іконками програм;
– Повідомлення для входу в рахунок Xiaomi іноді показувалося двічі;
– Іноді додаток Контакти завершувало роботу при швидкому виході із сторінки деталей контакту;
– Вікно пошуку на панелі набору номера було занадто вузьким в деяких пристроях;
– Додаток Контакти припиняло роботу при виборі аватара контакту зі сховища фотографій;
– Неможливо було виділити текст в деяких повідомленнях у разі їх зміни;
– Пошта підтримувала додавання одержувачів в Чорний Список;
– Додаток Повідомлення не відповідав при виділенні всього тексту в деяких пристроях;
– Закриття панелі Інструменти викликало збій в режимі редагування головного екрана;
– На панель повідомлень завжди показувалося, що програма встановлена ​​після того, як її оновлення було завершено;
– У Dual-SIM пристроях для SIM 2 не вдавалося синхронізувати журнали викликів;
– Деякі пристрої зазнавали краху після додавання віджетів;
– Телефон не міг бути розблокований після швидкого блокування / розблокування, зроблених два і більше разів;
– Деякі пристрої не могли встановити MIUI Експрес стартовою оболонкою за замовчуванням;
– У деяких пристроях журнали викликів контакту не оновлювалися при виклику їх зі сторінки деталей контакту;
– Свайп вгору, використовуючи один палець, міг викликати збій в деяких Dual-SIM пристроях;
– У деяких пристроях, якщо аватари контактів були налаштовані в MIUI Експрес, в стокових системах показувалися неправильно;
– Деякі пристрої не показували журнали викликів;
– Синхронізація контактів в Mi Cloud викликала крах;
– Оновлення інформації про погоду викликало крах;
– Іноді, віджети при редагуванні домашнього екрану, зникали з області віджетів;
– Часто використання додатків викликало вихід на домашній екран;
– Іноді панель набору не реагувала на натискання.

Всі недоліки виправлені.

Завантажити додаток можна на офіційному фан-форумі Xiaomi в Україні.

Русская версия

Как известно, MIUI 6 присутствует даже не на всех устройствах производства Xiaomi. Что говорить о не Mi-устройствах? Процесс внедрения новой версии прошивки идет очень медленно. Однако, теперь владельцы практически всех устройств с системой Android 4х могут почувствовать себя пользователями MIUI 6, благодаря приложению MIUI Express. Это приложение полностью имитирует MIUI, причем, не только внешне, но и некоторыми функциями.

Итак, что изменилось в версии MIUI Lite MIUI 6 Express по сравнению с предыдущими:

Обновления:

– Новый пользовательский интерфейс MIUI 6;
– В облачных сообщениях поддерживаются голосовые сообщения;
– В разделе Сообщения, нужно провести вверх двумя пальцами чтобы войти в режим приватного общения;
– Smart IP звонки;
– Добавлена ​​опция Рингтон в настройках смартфона.

Улучшения:

– Добавлена страница Свойства в разделе Темы;
– Настройки интерфейса страницы;
– Интерфейс главных экранов для некоторых устройств;
– Портированные иконки некоторых устройств.

Исправления:

– Иногда на панели набора не показывались номера;
– На некоторых устройствах, обои экрана блокировки показывались при блокировке смартфона первый раз после смены темы;
– Не удавалось добавить некоторые сообщения в Черный список снова, если они были восстановлены из Черного списка ранее;
– Иконки главного экрана пропадали после установки нового приложения, если последний экран заполнен иконками приложений;
– Уведомление для входа в счет Xiaomi иногда показывалось два раза;
– Иногда приложение Контакты завершало работу при быстром выходе из страницы деталей контакта;
– Окно поиска на панели набора номера было слишком узким в ​​некоторых устройствах;
– Приложение Контакты прекращало работу при выборе аватара контакта из хранилища фотографий;
– Невозможно выделить текст в некоторых сообщениях при их изменении;
– Почта поддерживала добавление получателей в Черный Список;
– Приложение Сообщения не отвечало при выделение всего текста в некоторых устройствах;
– Закрытие панели Инструменты вызывало сбой в режиме редактирования главного экрана;
– На панели Уведомлений всегда показывалось что приложение установлено после того, как его обновление было завершено;
– В Dual-SIM устройствах для SIM 2 не удавалось синхронизировать журналы вызовов;
– Некоторые устройства терпели крах после добавления виджетов;
– Телефон не мог быть разблокирована после быстрой блокировки / разблокировки, совершенных два и более раз;
– Некоторые устройства не могли установить MIUI Экспресс стартовой оболочкой по умолчанию;
– В некоторых устройствах, журналы вызовов контакта не обновлялись при вызове их со страница деталей контакта;
– Свайп вверх, используя один палец, мог вызвать сбой в некоторых Dual-SIM устройствах;
– В некоторых устройствах, если аватары контактов настроены в MIUI Экспресс, в стоковых системах показывались неправильно;
– Некоторые устройства не показывали журналы вызовов;
– Синхронизация контактов в Mi Cloud вызывала крах;
– Обновление информации о погоде вызывало крах;
– Иногда, виджеты при редактировании домашнего экрана, исчезали из области виджетов;
– Часто использование приложений вызывало выход на домашний экран;
– Иногда панель набора не реагировала на нажатия.

Все недостатки исправлены.

Скачать ЗДЕСЬ. Языки: английский, китайский

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

© 2020 . Всі права захищені.

Настоящим заявляем, что этот посвящен MIUI, но не относится к Xiaomi Inc., или любой из ее аффилированных организаций для продажи продуктов Xiaomi Inc.